Personlig träning

Racing School Bas – I detta paket så kan du som kund köpa dig ditt enstaka PT-körpass direkt på eventet med våra utvalda PT-instruktörer. Detta paket riktar sig primärt mot den kund som alternativt är ny kund hos oss och vill få en extra omhändertagning på eventet. Alltifrån hur allting fungerar inför ett körpass, körteknik under körpasset till en lättare genomgång efter körpass. Racing School Bas köps till direkt på eventet och kan inte förbokas.
Kostnad: 500:-/person/körpass

Racing School utökad – utvecklat program från 2020-2021 – Våra tre utvalda instruktörer som utbildats genom Filip Backlund, dessa tre personer är Tony Schrenchk, Krister Skoglund och Anders Arnaryd. I detta paket så startar utbildningen redan två veckor innan event där vi går in i den förberedande delen. Där går man igenom alltifrån vilken mc du som kund nyttjar, om man vet vilka chassi komponenter som sitter monterade på mc med dess inställningar, man går in på hur du ska förbereda dig på bästa tänkbara sätt inför eventet, där vi går in på mentalt men också simulering av körpass, ombord video filmer med mera. Väl på plats så startar allting redan dagen innan kördag. Då går vi igenom MC med dess inställningar, reglage/styren, sittposition, fotpinnar och eventuellt justerar dessa komponenter för att optimera din sittposition på MC för att du ska få ut maximalt av din körning på banan. Under själva kördagen så tas du om hand av hela PT-teamet. Börjar kördagen med gemensam frukost där man då också går igenom kördagen och vad man kommer att fokusera på. Du/din MC kommer utrustas med en logger så all din körning loggas samt filmas så efter körpass går vi igenom din körning, din logg + filmat material för att jobba hela tiden med att förbättra och jobba framåt. Avlutar dagen med att få en sammanställning från dagens körningar, vilka områden du jobbar bra på och dem områden vi anser du ska jobba vidare på/förbättra.
Kostnad: 2800:-/person/dag

Racing School Exclusive – I denna paketering så nyttjas dem två vassaste förarna vi har i Norden i form av Christoffer ”Chris” Bergman och Alexander Lundh som förarcoacher. Upplägget ser ut som ovan men med utökad service under kördagen där man går in djupare även på chassigeometri samt elektronik (dvs att du under hela kördagen jobbar aktivt med Alex, Chris och vårt Yamaha teams chefstekniker för att optimera kombinerat din aktiva körning men också din MC.) I detta paket så delar 2st personer på antingen Alex eller Chris under en hel dag.
Kostnad: 6990:-/person/dag (utan chefstekniker) inklusive chefstekniker: 8990:-/person/dag

Hur bokar jag min PT-plats? Antingen via bokningssidan via nätet, eller alternativt om du redan har bokat ditt kommande körevent så görs din bokning genom att mejla till: filip@backlundracing.se

Väl mött till trevliga hojupplevelser 2021

Filip Backlund med team

Boka personlig träning